Integritetspolicy & Cookies

Inledning – Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. Vi håller oss strikt till de förordningar och lagar som finns för insamling av personuppgifter, för att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats och anlitar oss för olika tjänster. Vi vill här informera om hur vi samlar in och behandlar data.

Insamling av personuppgifter på Searchpartner.se sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Digitalpartner.se med organisationsnummer 559194-6099 är personuppgiftsansvarig för insamling av information om dig som kund/besökare.  Vi har tagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

 

Hur & vad samlas in?

Genom cookies – När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om geografi, IP-adress, besökta sidor, interaktion, längd på besöket och sökningar. Detta görs för att vi ska kunna förbättra upplevelsen vid besök av hemsidan.

Genom beställning – Demografiska uppgifter, tjänster, mailadress, beställningssumma och frekvens. Utöver det så sparas information som skickats ut i form av bekräftelsemail, kvitto och kundsupport. Dessa uppgifter sparas för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden vid köp av tjänster.

Genom kreditprövning – Som kan ske i samband med beställning av tjänster. Kreditprövningen sker genom ett bedömningsföretag som tredje part.

Varför samlas detta in?

Skyldigheter – För att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter mot dig som kund. Som köp, fakturering och kundservice.

Kundservice – För att kunna hantera kundservice via mail, för att kunna svara på frågor om din beställning eller tidigare beställningar, avhjälpa fel eller hjälpa dig inför en beställning.

Marknadsföring – För att kunna ge inspiration, erbjudanden, personliga rekommendationer via e-mail, sms, post via annonsering hos tredjepart (nyhetsbrev, direktreklam, sms-utskick skickas enbart efter godkännande av dig).

Kundupplevelse – För att förbättra din upplevelse vid besök hos Searchpartner.se, för att utveckla nya tekniska lösningar. Information om kundbeteenden används för att utveckla webbplatsen och för att förbättra kunskapen om vad kunden har för preferenser.

Risk & bedrägeri – För att kunna undvika risken med bedrägerier.

Lagstiftning – För att gällande lagstiftning ska efterföljas.

Dina rättigheter?

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (Dvs information om ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen).

Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör en ansökan elektroniskt.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering – Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Rätt till begränsning – Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Återkallelse av samtycke – Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: [email protected]

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad lagen kräver. Därefter kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter vilket innebär att vi avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med dig som fysisk person.

Därutöver sparar vi dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att göra det för att fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende bokföring.

Vad är en cookie?

När du besöker searchpartner.se lagras cookies på din plattform. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din plattform vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies.

Nästan alla webbplatser använder cookies. De lagras i din webbläsare för att hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen.

Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.

Vill du inte ha cookies på din dator så ordnar du det i inställningar på din webbläsare.

Har du ytterligare frågor angående dataskydd så är du alltid välkommen att kontakta oss på e-mailadressen: [email protected]

Börja annonsera på Google med Searchpartner idag!

Om ert företag inte syns på viktiga sökningar så hamnar era potentiella kunder hos era konkurrenter som syns på Google. Det vill vi ändra på!